Buďte opatrní, když v elektrických vozidlech uvidíte vedení vysokého napětí

2022-12-27

Ať už elektromobily znáte nebo ne, slyšeli jste, že v elektromobilech je vysoké napětí. Napětí jeho baterie může dosáhnout 600 V a dráty používané pro přenos jsou vysokonapěťové dráty uvnitř elektrického vozidla. Jsou jednotně specifikovány jako oranžové dráty a některé jsou obaleny měchy, které jsou také oranžové.
S rozvojem automobilové elektroniky a informatizace a rozsáhlým využíváním automobilových elektronických zařízení se elektroinstalace vysokonapěťových vedení v elektromobilech prodlužuje a je složitější.
Přestože je elektroinstalace komplikovaná, je to pro projektanty bolest hlavy. My spotřebitelé se nemusíme bát o bezpečnost, když ji nevidíme, ale musíme dávat pozor, když ji vidíme.
Obvykle to můžeme vidět v krytu kabiny. Dávejte pozor, abyste se jí nedotýkali a libovolně ji neodpojovali. Kromě rizika úrazu elektrickým proudem může odpojení napájení popálit ovladač.
Když se vyskytnou nějaké problémy s vozidlem, může dojít k obnažení vysokonapěťových vodičů uvnitř elektrického vozidla, takže buďte opatrní. I když je motor vypnutý, vysoké napětí některých kabelů bude jen pomalu ustupovat.
  • QR